Okul Fobisi
 

Uzmanların çoğu çocuğun okula dönmesinden önce sorunun nedenlerini anlamasına yardımcı olmak ve endişelerini azaltmak amacıyla bir süre için psikoterapi yapılmasını önermektedirler. (6-12 ay gibi tedavi sürecinden sonra çocukların okula dönmelerinin başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür) Böyle bir tedavi yöntemine girişmeden çocuğun okula dönmesi onun okula giderek daha çok mutsuz olmasına ve gerek sosyal gerekse akademik başarısı açısından arkadaşları arasındaki statüsünü kaybetmesine neden olur.

Bu çocukların sınıfta daha az endişe duymaları,daha hazırlıklı olmaları;

1-Özel eğitim egzersizleriyle,okulu çocuğa yeniden tanıtma ve özendirme girişimiyle

2-Gerekirse önce 1 saat ,sonra yarım gün ,sonunda tam gün okula gitmelerini sağlamakla,

3-Gerektiğinde annelerinin de okula gitmelerini kendini rahat hissedinceye kadar kısa bir süre sınıfta oturmalarını sağlamakla,

4-Nihayet anne-babaları eğiterek okulda yeterli bakım ve eğitim olmadığı yönündeki onların aşırı koruyucu tavırlarından kurtulmalarını sağlamakla mümkündür.

Tedavi edici programlar,çocuğun okul hakkındaki şüphe ve endişelerini aydınlığa kavuşturması açısından yararlı olmaktadır. Bu tür çalışmalar okul fobisi olan çocukların % 70’inin birkaç gün yada ay içinde okula dönmesini sağlamıştır. Bu konuda yaşın da önemli bir rol oynadığı dikkati çeker. Okul fobisi olan 10 yaş çocuklarının % 90’ı çeşitli tedavi çalışmalarından olumlu sonuç alırken,aynı sorunu olan 11 yaş çocuklarında başarı oranı % 50’yi geçmemiştir.