İlköğretim I. Kademe Yaş Dönem Özellikleri ve Bu Dönemde Kazandırılması Gereken Davranışlar

İLKÖĞRETİM I. KADEME

 

Okul çağı, çocuğun aile yuvasından çıkıp dış dünyaya açıldığı toplumsal çevreye iyice karıştığı çağdır.

 

     Bu yaşa kadar kızlar tutum ve davranışlarını genellikle anne ile erkekler ise baba ile kurdukları özdeşim sonucu kazanmışlardır. Fakat okula başlamayla birlikte öğretmen davranışları da bu dönem çocuklarının davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle anne-baba ve öğretmen, model olduğunu asla unutmamalıdır.

 

     Çocukta iyiyle kötüyü, doğru ile yanlışı seçme yeteneği yani üst benlik gelişmiştir. Çocuğun bağımlılığı azaldığından annesi, dünyasının ekseni olmaktan çıkmıştır. Bütün gününü anneden ayrı olarak ya dışarıda oyunda ya da okulda geçirebilir.

 

     

      6–7 YAŞ DÖNEMİ

 

Zihinsel Gelişimi

 

 

Dil Gelişimi

 

 

Moral (Ahlaki) Gelişimi

 

·         Bu dönemdeki çocukların iyilik ve kötülük kavramları, ana – babanın beğendiği ve beğenmediği davranışları ile ilgili olarak değişir.

 

Aile İlişkileri

 

 

 

Duygusal Gelişimi

 

 

İlgileri

 

 

Arkadaş İlişkileri

 

 

8–9 YAŞ DÖNEMİ

 

Fiziki Gelişim

 

 

Zihin Gelişimi

 

 

Duygusal Gelişim

 

 

Ahlâki Gelişim

 

 

Sosyal Gelişim

 

 

10–11 AŞ (SOYUT İŞLEMLER) DÖNEMİ

 

Fiziki Gelişimi

 

 

Zihin Gelişimi

 

 

Hareket (Psikomotor) Gelişimi

 

 

Dil Gelişimi

 

 

Ahlâki Gelişimi

 

 

Duygusal Gelişimi

 

 

Sosyal Gelişimi

 

 

 

 

BU DÖNEMDE ÇOCUĞUNUZA KAZANDIRABİLECEĞİNİZ DAVRANIŞLAR